2-0е задание Баллы добавляю!!Зарание !∞1 вариант

2-0е задание Баллы добавляю!!!!Прошу пожалуйста!!!Зарание Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!∞1 вариант

  • 1 вариантРисуешь луч. На нем ставишьА. От А до С 3,75см, от С до В -2,25 см, от В до Д 0,25 см, от Д до Е 9 см.Решение АВ=6  АС=5/8 АВ= 6/8*5=3,75-точкаС СВ=6-АС=6-3,75=2,25СД=4/3СД  СД=2,25/3*4=3 см  — точка Д

    ДЕ=3 от СД    ДЕ=3*3=9 и ставим точкуЕ

    Вариант 2Также луч и точка А. От А до С 4,5 см, От С до Д 1,95 см,от Д до Е 7,8 см.Точка В стоит от А 6 см между С и Д. решение АС=6/4*3=4,5 смСВ=6-4,5=1,5 смСД=1,5/2*3=1,95 см

    ДЕ=4*1,95=7,8 см.