ХИМИКИ РЕШИТЕ 4 ЗАДАНИЕ, там 5 реакций должно получится

ХИМИКИ РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 4 ЗАДАНИЕ, там 5 реакций должно получится

  • N2+3H2=2NH34Nh3+3O2=2N2+6H2ONH3+HNO3=NH4NO3NH4NO3+NaOH=NaNO3+NH3+H2O

    4NH3+5O2=4NO+6H2O

  • N2 + 3H2 = 2NH3   синтез при 450 С и 60 атм4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O   — горіння

    4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O  — каталітичне окиснення на платиновій сітці

    NH3 + HNO3 = NH4NO3  — сполучення за донорно-акцепторним механізмом

    NH4NO3 + NaOH = NaNO3 + NH3 (газ) + H2O — якісна реакція на йон амонію у водних розчинах, можна також при нагріванні