Как прочитать по английски?

Как прочитать по английски?

  • вот із е фемеліху із е фемеліван енд еназе майкс ту із е фемелібейбі енд фазер енд мазер а фемеліперентс енд сістер енд бразер а фемеліол кайндс оф піпл кен мейк ап е фемеліол кайнд оф міксча кен мейк ап е фемелі вот із е фемеліху із е фемелізе чілдрен зет лівд ін е шюа із е фемеліе пеа лайк канда енд ру із е фемеліе кол енд е кау зет гоу му із е фемелі ол кайдз оф кручес кен мейк ап е фемеліол кайдз оф намбас кен….

    ол оф йо фемелі плас ю із е фемелі