Заполни пропуски в диалоге: — where can i buy a newspaper?

заполни пропуски в диалоге:                                                                                              -where can i buy a newspaper?                                                                                            -you can buy it at the……….                                                                                                   -where do they sell bread?                                                                                                     -they sell it at the………..                                                                                                         -where can i buy a………                                                                                                         -you can buy it at the chemist,s.                                                                                              where do they sell………..                                                                                                      -they sell it at the butcher,s.

  • 1 post office   2 bakery  3 medicine 4 meat