Будь ласка, допоможіть? 1 Піднести до квадрата двочлен: 3а-2b 2b-3a 2 Знайти добуток виразів: 3а-2 2+3а 2-3а3а+2

Будь ласка ,допоможіть????????????

 1    Піднести до квадрата двочлен:
       3а-2b

       2b-3a

 2   Знайти добуток виразів:

      (3а-2) (2+3а)

      (2-3а)(3а+2)

 3    Записати у вигляді виразу:

      куб різниці числа а  і  b  

      суму кубів чисел  а i  b

4   Подати у вигляді многочлена вираз:

     (х+1)(х²-х+1)    

     (х-1)(х²+х+1)

  5    Знайти значення виразу,використовуючи формулу скороченого множення:

       99²

       98²

   6     Спростити вираз:

        (х+1)²- (х-1)²

        (х-1)²- (х+1)²

     7   Спрстити вираз:

      (х+2)(х-2) — (х+2)²    

       (а+8)² -(-а-4)(а+4)

  •    3. (a-b)^3                                                                                                                       a^3+b^37. (x+2)(x-2)-(x+2)^2=x^2-2x+2x-4-(x^2+4x+4)=x^2-4-x^2-4x-4x=-8x-44.(x+1)(x^2-x+1)=x^3-x^2+x+x^2-x+1=x^3+1   (x-1)(х²+х+1)=x^3+x^2+x-x^2-x-1=x^3-12.(3a-2)(2+3a)=6a+9a^2-4-6a=9a^2-4   (2-3a)(3a+2)=6a+4-9a^2-6a= -9a^2+45. 99*99=9801    98*98=9604
  • 1.3а-2в= 9а2 — 12ав+4в22в-3а=4в2-12ав+9а6.х2+2х+1-х2+2х-1=4х

    х2-2х+1-х2-2х+1