Скажите , я написала правильно? Is dažadivaļasprieki, piemēram , futbolu, volejbolu un t. t. Esgribētu apmeklēt dejošanas pulciņu. Es ejuuz tre

Скажите пожалуйста , я написала правильно?

Is dažadi
vaļasprieki, piemēram , futbolu, volejbolu un t.t.

Es
gribētu apmeklēt dejošanas pulciņu.

Es eju uz treniņu katru dienu , bet ceturdien un sesdien es ne eju uz treniņu.                                                                                 

Brīvaja laikā man patīk dejot.

Vēl man
patīk dziedot.

Es to daru
pirmdien un trešdien.

  • Да ПравильноХорошо

    Даже очень